STERICYCLE INC. DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta Declarație de confidențialitate („Declarația”) descrie modul în care Stericycle Inc. și afiliații săi (denumiți colectiv „Stericycle”, „Grupul Stericycle”, „noi”, „nouăsaual nostru”) colectează, utilizează și partajează datele cu caracter personal colectate în contextul site-urilor noastre, al contactelor noastre de afaceri, al furnizorilor, al clienților actuali sau potențiali care utilizează serviciile sau produsele Stericycle sau al utilizatorilor afectați de serviciile noastre (denumiți împreună „dvs.”). În măsura în care aceste drepturi se aplică în jurisdicția dvs., prezenta Declarație explică, de asemenea, capacitatea dvs. de a edita, actualiza, corecta sau șterge datele dvs. cu caracter personal și procedurile de securitate pe care le-am implementat pentru a proteja datele cu caracter personal. 

Rezidenții statului California: Dacă sunteți rezident al statului California, consultați secțiunea Informații suplimentare pentru rezidenții statului California de mai jos pentru informații importante despre „Datele cu caracter personal” pe care le colectăm, prelucrăm și divulgăm, precum și despre drepturile dvs. în conformitate cu legile privind confidențialitatea din California, inclusiv dreptul dvs. de a transmite o solicitare „Nu vinde informațiile mele“ (adică de a refuza „vânzarea” sau „partajarea” informațiilor dvs. cu caracter personal de către noi).

Utilizatorii serviciului de dozimetrie: Dacă sunteți utilizator al serviciilor noastre de dozimetrie (disponibile în prezent în Portugalia, România și Spania), consultați secțiunea Informații suplimentare pentru utilizatorii serviciilor de dozimetrie din prezenta Declarație pentru informații importante despre modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.  

În prezenta Declarație, puteți afla mai multe despre fiecare dintre următoarele (după caz):

Operatorul

Informații importante despre Stericycle:

Entitatea Stericycle responsabilă de datele dvs. cu caracter personal va fi compania din grupul Stericycle care colectează inițial informații de la sau despre dvs. 

Puteți afla mai multe despre Stericycle la https://www.stericycle.com/international sau contactându-ne folosind informațiile din secțiunea Contactați-ne.  

CÂND COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL, TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC PENTRU CARE SUNT COLECTATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Când colectăm date cu caracter personal 

Putem colecta date cu caracter personal despre dvs. dacă: 

 • utilizați unul dintre site-urile noastre sau serviciile noastre online, sunteți un utilizator înregistrat sau alegeți să vă înregistrați pe site-urile noastre (Utilizatori ai site-ului);
 • achiziționați unul dintre serviciile noastre (Clienți);
 • sunteți afectat de serviciile noastre (Utilizatori);
 • colaborați cu noi în calitate de partener de afaceri (Parteneri de afaceri).

Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care utilizăm datele cu caracter personal 

Utilizatorii site-ului 

Datele cu caracter personal colectate de la Utilizatorii site-ului sunt utilizate pentru a vă personaliza experiența pe site-urile noastre. Putem utiliza aceste informații în mod agregat pentru a înțelege cum utilizați serviciile noastre și resursele furnizate pe site-urile noastre. De asemenea, putem utiliza feedbackul pe care îl furnizați pentru a ne îmbunătăți serviciile.

a. Utilizatori neînregistrați ai site-ului 

Puteți folosi site-urile noastre ca utilizator neînregistrat fără a furniza (direct) date cu caracter personal. În acest caz, Stericycle colectează următoarele metadate care rezultă din utilizarea de către dvs. a site-urilor noastre: pagina de trimitere, data și ora accesului, tipul de browser, adresa IP, locația geografică după cum stabilește adresa dvs. IP, sistemul de operare și interfața, limba și versiunea browserului și informațiile despre sesiune (cum ar fi erorile de descărcare și timpii de răspuns ai paginii).

Adresa dvs. IP va fi utilizată pentru a permite accesul dvs. la site-urile noastre. Metadatele vor fi utilizate pentru a îmbunătăți calitatea și serviciile site-urilor noastre prin analizarea comportamentului de utilizare al Utilizatorilor site-urilor.

Dacă începeți comunicarea directă prin intermediul formularului de solicitare de informații de pe site-urile noastre, prin telefon sau în scris, natura solicitării (de ex., sub formă de casetă de selecție dintre opțiunile tip de serviciu/cariere/alte opțiuni) și mesajul dvs. vor fi, de asemenea, colectate și prelucrate pentru a răspunde la acesta și pentru a ne îmbunătăți serviciile.

b. Utilizatori înregistrați ai site-ului 

Dacă sunteți un Utilizator înregistrat al site-ului sau alegeți să vă înregistrați pe un site Stericycle, vom prelucra datele menționate la punctul (a) de mai sus și este posibil să vi se solicite să furnizați următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, numărul de telefon de serviciu, numele companiei, adresa de e-mail, numărul de telefon personal, numărul de client Stericycle sau adresa de expediere, adresa poștală și utilizarea principală. 

Stericycle va prelucra astfel de date cu caracter personal pentru a furniza serviciile pentru Utilizatorii înregistrați ai site-ului, a verifica legitimitatea contului dvs., a evita deschiderea unor conturi frauduloase, a vă oferi produsele noastre, servicii de asistență clienți, instruire privind conformitatea, soluții de comunicare de afaceri (de ex., servicii de răspuns, mesaje de reamintire a programărilor, servicii de urmărire, recepționiști virtuali), formularul de contact, materialele de marketing selectate de dvs., a vă informa cu privire la problemele de sistem, a ne îndeplini obligațiile legale, și a ne susține, determina și exercita pretențiile conform legii.

Clienți 

Dacă achiziționați produse de la Stericycle, fie prin intermediul unui site Stericycle, fie offline, este posibil să vi se solicite să furnizați următoarele date cu caracter personal despre dvs., reprezentantul dvs., și/sau persoana dvs. de contact: numele și prenumele, formula de adresare, acreditări, numărul de telefon de serviciu, numărul personal de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail, denumirea funcției, adresa de corespondență, codul de identificare fiscală, informații despre cardul de credit, informații de verificare ACH/cec electronic, adresa de facturare, tipurile și cantitatea de produse comandate, codul revânzătorului/codul promoțional, selectarea livrării automate, preferințe de marketing și informații despre locul de muncă. Stericycle va utiliza aceste date cu caracter personal pentru a vă prelucra comanda; a furniza produsele sau serviciile comandate; a furniza servicii de asistență pentru clienți; a furniza materialele de marketing selectate; a vă oferi actualizări și/sau buletine informative Stericycle; a menține sistemele noastre de management al relațiilor cu clienții; a detecta, a ancheta, a raporta și a încerca să prevină frauda și combaterea spălării banilor, inclusiv pentru a realiza verificări prealabile privind clienții, verificarea LMA și alte verificări ale identității; a respecta alte obligații legale; a susține, a stabili și a exercita revendicările legale. De asemenea, este posibil să trebuiască să efectuăm verificări ale bonității și fraudelor pentru clienții comerciali și anumiți directori și funcționari ai companiei dumneavoastră.

Utilizatori 

Atunci când furnizează anumite servicii unui client care are legătură cu dvs. (de ex., dacă sunteți angajat, contractant, ucenic, stagiar, pacient etc. al Clientului nostru), este posibil ca Stericycle să trebuiască să prelucreze următoarele date cu caracter personal despre dvs. (după caz, în funcție de serviciul specific furnizat): date de identificare, date de contact și date profesionale. Majoritatea datelor cu caracter personal sunt obținute de la Clienții noștri. 

Prelucrăm astfel de date cu caracter personal în contextul furnizării de servicii către un Client. Rețineți că, în astfel de situații, Clientul nostru este operatorul datelor dvs. cu caracter personal și trebuie să consultați declarația de confidențialitate a Clientului pentru a înțelege modul în care sunt gestionate datele dvs. cu caracter personal. 

Dacă sunteți utilizator al serviciilor noastre de dozimetrie (disponibile în prezent în Portugalia, România și Spania), consultați secțiunea Informații suplimentare pentru utilizatorii serviciilor de dozimetrie din prezenta Declarație. 

Parteneri de afaceri 

Dacă lucrați cu noi în calitate de Partener de afaceri sau furnizor de servicii, vom colecta date cu caracter personal de la dvs., reprezentantul dvs. și/sau persoana dvs. de contact, cum ar fi numele dvs. complet, funcția, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Majoritatea datelor cu caracter personal sunt obținute direct de la dvs. În plus, vom colecta date cu caracter personal din alte surse, cum ar fi agențiile de referință de credit (de exemplu, Dun & Bradstreet Credit), care compilează informații din numeroase surse, inclusiv informații disponibile public.

Utilizăm aceste informații din următoarele motive: pentru a analiza/evalua eligibilitatea dvs. de partener de afaceri sau furnizor de servicii; pentru a ne respecta obligațiile legale; pentru a detecta, a investiga, a raporta și a încerca să prevenim frauda (adică, prin verificări efectuate asupra clienților), pentru verificarea în scopul combaterii spălării de bani; și pentru alte verificări ale identității. Pentru a ne îndeplini obligațiile în baza oricăror contracte pe care le avem cu dvs., este posibil să trebuiască să efectuăm verificări ale bonității și antifraudă asupra companiei dvs. și asupra anumitor funcționari sau directori ai companiei dvs.

Scopurile și temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (dacă este cazul)

Vom colecta, utiliza și partaja datele dvs. cu caracter personal numai atunci când avem un temei juridic adecvat. Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal conform următoarelor temeiuri juridice: 

 • prelucrarea este necesară pentru aducerea la îndeplinire a unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri, la cererea dvs., înainte de încheierea unui contract. De exemplu, atunci când achiziționați produsele sau serviciile noastre, vom colecta informațiile dvs. de plată pentru a prelucra plata, precum și adresa dvs. pentru a facilita livrarea produsului sau a serviciului. De asemenea, vom colecta adresa dvs. de e-mail și numărul de telefon pentru a vă ține la curent cu evoluția achiziției dvs. și pentru a vă răspunde la orice întrebări.
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care ni se aplică. De exemplu, pentru a vă înregistra drept client sau partener de afaceri, suntem obligați să efectuăm anumite „verificări privind cunoașterea clientelei” pentru a preveni spălarea banilor și activitățile frauduloase. Aceasta va implica colectarea și verificarea datelor dvs. cu caracter personal.
 • v-ați dat consimțământul cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal. De exemplu, dacă ați fost de acord să primiți comunicări de marketing.
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, mai exact, pentru a vă furniza produsele și serviciile noastre, cu excepția cazului în care aceste interese prevalează asupra intereselor sau a drepturilor și libertăților dvs. fundamentale. De exemplu, utilizăm datele cu caracter personal în mod agregat pentru a înțelege modul în care Utilizatorii site-ului folosesc serviciile noastre și resursele furnizate pe site-urile noastre și folosim aceste informații pentru a ne îmbunătăți serviciile. De asemenea, vom avea un interes legitim de a prelucra datele cu caracter personal ale unei persoane de contact pentru a facilita dezvoltarea unei relații contractuale.

În majoritatea cazurilor, furnizarea datelor dvs. cu caracter personal nu este impusă de o obligație legală sau contractuală. Totuși, dacă este cazul, furnizarea datelor dvs. cu caracter personal va fi necesară pentru încheierea unui contract cu Stericycle sau pentru a primi serviciile și produsele noastre, conform solicitării dvs. În astfel de situații, nefurnizarea datelor dvs. cu caracter personal poate conduce, cel mai probabil, la dezavantaje pentru dvs., de exemplu, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile site-urilor noastre sau să nu primiți produsele și serviciile solicitate de dvs. Cu toate acestea, dacă nu se specifică altfel, nefurnizarea datelor dvs. cu caracter personal nu va avea consecințe juridice pentru dvs.

Dacă doriți să aflați mai multe despre temeiul juridic în baza căruia prelucrăm date cu caracter personal, contactați-ne la DataProtection@Stericycle.com.

MARKETING DIRECT ȘI CUM VĂ PUTEȚI GESTIONA PREFERINȚELE DE MARKETING

Cum utilizăm datele cu caracter personal pentru a vă ține la curent cu produsele și serviciile noastre

Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru a vă informa despre produsele sau serviciile noastre care credem că vă vor interesa și/sau pentru a vă trimite buletinul nostru informativ. Vă putem contacta prin e-mail, poștă sau telefon sau prin alte modalități de comunicare. În toate cazurile, vom respecta preferințele dvs. privind modul în care doriți să gestionăm activitatea de marketing privitoare la dvs. 

Vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă trimite materiale de marketing, cu excepția cazului în care acest consimțământ nu este impus de legislația aplicabilă.

Cum vă puteți gestiona preferințele de marketing

Pentru a vă proteja drepturile privind confidențialitatea și pentru a vă asigura că dețineți controlul asupra modului în care gestionăm activitatea de marketing privitoare la dvs.:

 • • ne puteți solicita să stopăm marketingul direct în orice moment. Ne puteți solicita să nu mai trimitem mesaje de marketing prin e-mail făcând clic pe linkul „Dezabonare” pe care îl veți găsi în toate mesajele de marketing prin e-mail pe care vi le trimitem. De asemenea, puteți contacta DataProtection@Stericycle.com. Specificați dacă doriți să încetăm toate formele de marketing sau doar un anumit tip (de ex., e-mail).

 • puteți schimba modul în care browserul dvs. gestionează modulele cookie, care pot fi utilizate pentru a furniza publicitate online, urmând setările din browserul dvs. după cum este explicat în Politica noastră privind modulele cookie.

Stericycle va lua măsuri pentru a limita marketingul direct la un nivel rezonabil și proporțional și va trimite numai comunicările pe care le considerăm relevante pentru dvs.

CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE ÎN CADRUL STERICYCLE ȘI CU FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII, AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI ALTE PĂRȚI TERȚE 

Partajăm datele dvs. cu caracter personal în modul și în scopurile descrise mai jos:

 • Cu alte entități Stericycle din cadrul grupului nostru

Datele dvs. cu caracter personal pot fi partajate între diferite entități Stericycle. Efectuăm astfel de transferuri de date atunci când este necesar pentru a vă furniza serviciile noastre sau pentru a ne gestiona activitatea. De exemplu, transferăm datele dvs. către Stericycle, Inc. din SUA pentru a opera site-urile noastre. Consultați secțiunea Transferuri internaționale de mai jos pentru mai multe informații. 

 • În cazul în care acest lucru este impus prin lege 

Datele dvs. cu caracter personal pot fi partajate cu autoritățile de aplicare a legii, cu autoritățile guvernamentale sau cu alte autorități publice (sau cu entități desemnate de acestea) dacă acest lucru este impus de legislația aplicabilă.

 • Cu terții care ne ajută să ne gestionăm activitatea și să furnizăm servicii

Stericycle angajează furnizori de servicii externi, cum ar fi: furnizori de servicii juridice, de servicii pentru site-uri, de servicii de marketing, de servicii de asistență IT, de servicii de executare a comenzilor, de servicii de livrare, administratori de e-mail, procesatori de plăți și furnizori de servicii de asistență clienți. Atunci când prestează astfel de servicii, furnizorii de servicii externi au acces la și prelucrează datele dvs. cu caracter personal în numele nostru.

Acești furnizori de servicii externi sunt obligați contractual să implementeze și să aplice măsuri de siguranță pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal. Aceste terțe părți au fost de acord cu restricțiile de confidențialitate și cu utilizarea oricăror date cu caracter personal pe care le partajăm cu acestea sau pe care le colectează în numele nostru exclusiv în scopul furnizării serviciului contractat către noi, cu excepția cazului în care legea impune utilizarea datelor cu caracter personal în alte scopuri. În cazul unei fuziuni și achiziții corporative, datele dvs. cu caracter personal vor fi transferate către terții implicați în fuziune și achiziție, în conformitate cu legislația aplicabilă.

TRANSFERURI INTERNAȚIONALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL (dacă este cazul)

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sau primim despre dvs. pot fi transferate și prelucrate de destinatari care se află într-o jurisdicție în care nivelul de protecție a datelor este posibil să nu fie echivalent cu nivelul de protecție aplicabil în locația dvs. 

Acolo unde legislația locală impune acest lucru, vom lua măsuri pentru a ne asigura că orice transfer de date cu caracter personal în afara jurisdicției de origine este gestionat cu atenție pentru a vă proteja drepturile de confidențialitate și pentru a ne asigura că există măsuri de protecție adecvate. Transferurile de date cu caracter personal din Regatul Unit sau SEE către țări terțe se vor efectua în conformitate cu clauzele contractuale standard sau cu alte mecanisme acceptabile din punct de vedere legal aprobate de autoritatea de supraveghere competentă cu jurisdicție asupra exportatorului Stericycle relevant. În cazul în care locația dvs. nu dispune de instrucțiuni privind transferul internațional al datelor sau de formulare standard din partea autorității locale de supraveghere, putem utiliza alte mecanisme acceptabile din punct de vedere legal din alte jurisdicții. 

Stericycle a instituit, de asemenea, un acord de transfer de date în cadrul grupului pentru a reglementa transferurile transfrontaliere de date cu caracter personal în cadrul grupului Stericycle.

Dacă este cazul, aveți dreptul de a primi o copie a contractelor relevante (cum ar fi Clauzele contractuale standard) care furnizează dovada faptului că au fost luate măsuri de protecție adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal în timpul unui astfel de transfer. Puteți obține un exemplar contactându-ne la adresa: DataProtection@Stericycle.com. Cu toate acestea, rețineți că nu suntem obligați să oferim detalii despre garanții în cazul în care partajarea unor astfel de detalii ar afecta poziționarea noastră comercială sau ar genera un risc de securitate.  

Unii destinatari din afara Regatului Unit sau SEE se află în țări pentru care Comisia Europeană (sau autoritatea de supraveghere aplicabilă) a emis o decizie privind caracterul adecvat. De exemplu, Comisia Europeană a recunoscut Canada (numai pentru organizațiile nepublice care fac obiectul Legii canadiene privind protecția datelor cu caracter personal și documentele electronice, PIPEDA) drept stat care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. 

Contactați DataProtection@Stericycle.com pentru informații suplimentare privind identitatea, industria, sectorul și locația destinatarilor datelor relevanți.

MODULE COOKIE ȘI LINKURI TERȚE

Site-urile Stericycle utilizează module cookie. În general, utilizăm module cookie pentru a înțelege modul în care sunt utilizate serviciile noastre, a urmări erorile, a ne îmbunătăți serviciile, a verifica datele de autentificare ale contului, a permite conectarea, a urmări sesiunile, a preveni frauda și a ne proteja serviciile. În plus, utilizăm module cookie și pentru marketing și publicitate direcționate, pentru a personaliza conținutul și în scopuri de analiză. Pentru informații suplimentare, consultați Politica noastră privind modulele cookie sau contactați DataProtection@Stericycle.com.

Site-urile noastre conțin linkuri către site-uri operate și întreținute de terți asupra cărora Stericycle nu deține niciun control. Orice informații pe care le furnizați site-urilor terțe vor fi guvernate de prevederile politicii de confidențialitate a fiecărui site și vă încurajăm să analizați și să puneți întrebări înainte de a divulga informații operatorilor site-urilor terțe. Nu avem nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul, acțiunile sau politicile site-urilor terților. Includerea site-urilor terților pe site-ul nostru nu constituie în niciun fel o aprobare a conținutului, acțiunilor sau politicilor site-urilor respective.

CÂT TIMP STOCĂM ȘI PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cât timp păstrează Stericycle datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile în care au fost colectate, de exemplu, atât timp cât este necesar pentru a vă furniza serviciile și produsele solicitate.  

Păstrăm datele dvs. de contact și interesele dvs. cu privire la produsele sau serviciile noastre pentru o perioadă mai lungă de timp, dacă ați fost de acord să primiți materiale de marketing Stericycle. De asemenea, păstrăm datele dvs. cu caracter personal, dacă este necesar, pentru a stabili, a exercita sau a susține o acțiune în justiție, numai în baza necesității de a cunoaște. 

Securitatea datelor cu caracter persona

Pe măsură ce tehnologia continuă să se dezvolte, ne-am angajat să utilizăm resursele noastre tehnologice pentru a furniza servicii de protecție a confidențialității care să le ofere clienților și utilizatorilor noștri încredere în securitatea datelor lor cu caracter personal. Cu toate acestea, Stericycle nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu pe care dvs. sau orice altă persoană îl puteți suferi ca urmare a încălcării confidențialității, cauzată de utilizarea de către dvs. a internetului.

Am adoptat practici adecvate de colectare, stocare și prelucrare a datelor, precum și măsuri tehnice, organizatorice și de securitate concepute pentru a proteja împotriva accesului neautorizat, a modificării, a dezvăluirii sau a distrugerii datelor cu caracter personal pe care ni le comunicați. De exemplu, aceste măsuri includ următoarele:

 • impunerea de cerințe de confidențialitate membrilor personalului nostru și furnizorilor noștri de servicii; 

 • eliminarea sau anonimizarea datelor cu caracter personal dacă nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate (în funcție de excepțiile explicate mai sus);  

 • respectarea procedurilor de securitate în stocarea și divulgarea datelor dvs. cu caracter personal pentru a preveni accesul neautorizat la acestea; și

 • utilizarea de algoritmi de criptare aliniați cu standardele acceptate din domeniu pentru transmiterea datelor care ne parvin.  

Deoarece securitatea informațiilor depinde în parte de securitatea computerului pe care îl utilizați pentru a comunica cu noi și de securitatea pe care o utilizați pentru a proteja identificatoarele de utilizator și parolele, vă rugăm să luați măsurile adecvate pentru a proteja aceste informații.

DREPTURILE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA PENTRU SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN, REGATUL UNIT

Acolo unde legislația aplicabilă impune acest lucru, vom lua măsuri pentru a vă menține datele cu caracter personal exacte, complete și actualizate. 

În situațiile permise de legislația aplicabilă, vă puteți opune utilizării datelor dvs. cu caracter personal întemeiată pe interesele noastre legitime de prelucrare, inclusiv în scopuri de marketing, fără a suporta alte costuri decât cele de transmitere. Drepturile dvs. sunt enumerate mai jos.

(i) Dreptul de confirmare și dreptul de acces: aveți dreptul de a obține confirmarea dacă Stericycle prelucrează sau nu datele dvs. cu caracter personal și, în acest caz, de a solicita accesul la datele cu caracter personal respective, precum și informații despre persoanele cărora le partajăm datele dvs. cu caracter personal (entități publice și private). Informațiile accesate vor include scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal.  

Aveți dreptul de a obține un exemplar al datelor dvs. cu caracter personal care sunt în curs de prelucrare. Dacă solicitați exemplare suplimentare, putem percepe o taxă rezonabilă pentru costurile administrative necesare pentru a genera documentele respective, dacă legislația aplicabilă permite acest lucru.

(ii) Dreptul la rectificarea și completarea datelor cu caracter personal: puteți solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, perimate sau incomplete pe care le prelucrează Stericycle. Puteți trimite o declarație suplimentară care include corecțiile aduse datelor dvs. cu caracter personal. Vom informa terții relevanți cărora le-am transferat datele dvs. cu privire la rectificare și finalizare, dacă suntem obligați prin lege să procedăm astfel.

(iii) Dreptul la ștergere (sau dreptul de a fi uitat, după caz): aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în circumstanțe limitate, în situația în care: 

 • nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate; sau 

 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor s-a bazat pe consimțământ); sau 

 • în urma unei solicitări de a vă opune cu privire la prelucrare; sau 

 • datele au fost prelucrate ilegal; sau 

 • datele trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală care îi revine Stericycle. 

Nu suntem obligați să ne conformăm solicitării dvs. de a șterge datele cu caracter personal dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru: 

 • respectarea unei obligații legale; sau 

 • constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.  

(iv) Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și prelucrate de noi numai în anumite scopuri. Acest drept poate fi exercitat numai în cazul în care: 

 • corectitudinea datelor dvs. cu caracter personal este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau 

 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele cu caracter personal să fie șterse; sau 

 • nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate, dar aveți nevoie în continuare de ele pentru a stabili, a exercita sau a susține pretenții în instanță; sau 

 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea motivelor prioritare este în așteptare. 

Putem continua să utilizăm datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: 

 • avem consimțământul dvs.; sau 

 • pentru a stabili, a exercita sau a susține pretenții în instanță; sau 

 • pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice.

(v) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul de a transmite datele respective unei alte entități, fără impedimente din partea noastră, dar numai în următoarele cazuri

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe aducerea la îndeplinire a unui contract cu dvs.; și 

 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 

(vi) Dreptul la opoziție: în orice moment, aveți dreptul de a vă opune oricărei prelucrări a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea se bazează pe interesele noastre legitime. Vă puteți exercita acest drept fără a suporta costuri. 

Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, vom avea ocazia de a demonstra că avem interese legitime stringente care prevalează asupra dreptului dvs. de a vă opune.  

Dreptul la opoziție nu există, în special, dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a lua măsuri înainte de încheierea unui contract sau pentru a aduce la îndeplinire un contract deja încheiat. 

(vii) Dreptul de a vă opune modului în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct: puteți solicita să modificăm modul în care vă contactăm în scopuri de marketing. Puteți solicita să nu transferăm datele dvs. cu caracter personal către terți neafiliați în scopuri de marketing direct sau în orice alte scopuri. 

(viii) Dreptul de retragere a consimțământului: dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

(ix) Dreptul de a obține un exemplar al măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal pentru transferuri în afara jurisdicției dumneavoastră: puteți solicita să obțineți un exemplar al măsurilor de protecție în temeiul cărora sunt transferate datele dvs. cu caracter personal în afara Regatului Unit sau a SEE. Putem redacta acorduri de transfer de date pentru a proteja prevederile comerciale.

(x) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de supraveghere: aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de supraveghere dacă aveți preocupări cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. 

Rețineți că drepturile menționate mai sus pot fi limitate în temeiul legislației naționale aplicabile privind protecția datelor din jurisdicția dumneavoastră. 

Atunci când solicitați să vă exercitați drepturile în calitate de persoană vizată, vă putem solicita informații suplimentare pentru a vă confirma identitatea și în scopuri de securitate, înainte de a dezvălui datele cu caracter personal solicitate. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă pentru a onora solicitarea dvs., în măsura permisă de lege, dacă solicitarea dvs. este în mod evident nefondată sau excesivă. 

Pentru a vă exercita drepturile, contactați-ne folosind informațiile de contact de mai jos. Sub rezerva prevederilor legale și a altor considerente permise, vom depune toate eforturile rezonabile pentru a onora cu promptitudine solicitarea dvs. sau pentru a vă informa dacă avem nevoie de informații suplimentare pentru a da curs solicitării dvs.  

Este posibil să nu putem întotdeauna să răspundem pe deplin solicitării dvs., de exemplu, dacă acest lucru ar afecta obligația de confidențialitate pe care o datorăm altora sau dacă avem dreptul legal de a soluționa solicitarea într-un alt mod.  

MODIFICĂRI ADUSE PREZENTEI DECLARAȚII

Stericycle își rezervă dreptul de a modifica sau edita prezenta Declarație în orice moment. Orice modificări aduse prezentei Declarații vor intra în vigoare imediat ce se publică cea mai recentă versiune pe site-urile noastre. 

CONTACTAȚI-NE

Principalele persoane de contact pentru toate aspectele care decurg din prezenta Declarație pot fi contactate în următorul mod: 

 • Telefon: +1-847-367-5910  

 • E-mail: Stericycle, Inc. | În atenția: Data Protection Office | 2355 Waukegan Road | Bannockburn | IL | 60015

Dacă aveți întrebări, preocupări sau reclamații cu privire la respectarea de către noi a prezentei Declarații, la informațiile pe care le deținem despre dvs. sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă încurajăm să contactați mai întâi DataProtection@Stericycle.com. Vom investiga și vom încerca să soluționăm reclamațiile și diferendele și vom depune toate eforturile rezonabile pentru a da curs cerinței dvs. de a vă exercita drepturile cât mai repede posibil și, în orice caz, în termenele prevăzute de legile privind protecția datelor.

Cetățenii din Spațiul Economic European și Regatul Unit au dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor (adică local, la domiciliul dvs. obișnuit, la locul de muncă sau la locul unde a avut loc presupusa încălcare). Încercați să rezolvați direct orice probleme cu noi înainte de a contacta autoritatea locală de supraveghere. 

Ultima actualizare: 1 mai 2023

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU REZIDENȚII STATULUI CALIFORNIA

În această secțiune, furnizăm informații suplimentare rezidenților statului California („dvs.saual dvs.”) cu privire la modul în care gestionăm datele dvs. cu caracter personal, in conformitate cu Legea californiana privind confidențialitatea, inclusiv Legea privind confidențialitatea consumatorilor din California, cu modificările ulterioare aduse de Legea privind drepturile de confidențialitate din California și reglementările emise în acest sens („CCPA”). 

În sensul prezentei notificari,„Date cu caracter personal” înseamnă informații care identifică, descriu sau pot fi asociate în mod rezonabil cu dvs. sau cu gospodăria dvs. Această secțiune se aplică Datelor cu caracter personal colectate in mediul online sau offline. 

Această secțiune nu se referă și nu se aplică practicilor noastre de informare care nu fac obiectul CCPA sau care pot face obiectul altor  dezvaluiri, inclusiv:

 • Informații disponibile in mod public. Date care sunt puse la dispoziție în mod legal din registrele guvernamentale, informații pentru care avem un motiv rezonabil să credem că sunt puse la dispoziția publicului larg în mod legal de către dvs. sau prin alte mijloace media distribuite pe scară largă; sau de catre o alta persoana;
 • Informații anonimizate. Informațiile care sunt anonimizate în conformitate cu legile aplicabile;
 • Informații agregate. Informații care se referă la un grup din care au fost eliminate identitățile individuale;
 • Informații de sănătate protejate. Informații reglementate de Legea privind responsabilitatea și transferabilitatea asigurărilor medicale sau Legea privind confidențialitatea informațiilor medicale din California;
 • Activități  care fac obiectul Legii privind raportarea echitabilă a creditelor. Acestea includ informațiile pe care le primim de la agențiile de raportare a consumatorilor care fac obiectul Legii privind raportarea echitabilă a creditelor;
 • Date cu caracter personal ale angajaților și ale candidaților. Date cu caracter personal pe care le colectăm despre candidații la locuri de muncă, contractanții independenți sauangajații actuali sau fosti cu normă întreagă, cu normă redusă și angajații temporari, membrii personalului, funcționarii, directorii sau proprietarii Stericycle; sau

Colectarea, utilizarea și dezvăluirea a datelor dvs. cu caracter personal variază în funcție interacțiunile sau relațiile noastre cu dvs. Pentru mai multe detalii despre practicile noastre de informare legate de Serviciile noastre, vă rugăm să consultați secțiunile CÂND COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL, TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI SCOPURILE ȘI TEMEIUL  JURIDIC PENTRU CARE SUNT COLECTATE DATELE CU CARACTER PERSONAL și  MODUL IN CARE PARTAJĂM INFORMAȚIILE ÎN CADRUL STERICYCLE ȘI CU FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII, AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI ALTE TERȚE PĂRȚI de mai sus.   

A. Categoriile de date cu caracter personal conform CCPA 

Colectarea, utilizarea și divulgarea datelor cu caracter personal variază în funcție de relația și interacțiunile noastre cu dvs. În această secțiune descriem, în general, modul în care am colectat, prelucrat și dezvăluit date cu caracter personal despre rezidenții statului California, în ultimele 12 luni. 

Categoriile de date cu caracter personal colectate și dezvăluite 

Tabelul de mai jos identifică, în general, categoriile de informații cu caracter personal pe care le-am colectat despre rezidenții statului California care fac obiectul acestei politici, precum și categoriile de terțe părți cărora le putem  informații în scopuri comerciale sau profesionale, după cum este descris mai detaliat în secțiunea MODUL CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE ÎN CADRUL STERICYCLE ȘI CU FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII, Secțiunea AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI ALTE TERȚE PĂRȚI de mai sus.  

Sursele Datelor cu caracter personal

În general, putem colecta Date cu caracter personal din următoarele surse:

 • direct sau indirect de la dvs. 
 • furnizori și prestatori de servicii
 • rețele de publicitate
 • furnizori de servicii de analiză a datelor
 • rețele sociale
 • furnizori de servicii internet
 • sisteme și platforme de operare
 • autorități publice
 • brokeri de date
 • clienți persoane juridice

Scopurile colectării și divulgării datelor cu caracter personal

În general, colectăm, prelucrăm și divulgăm categoriile de date cu caracter personal de mai sus în următoarele scopuri comerciale și profesionale, așa cum sunt descrise mai detaliat în secțiunea CÂND COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL, TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC PENTRU CARE SUNT COLECTATE DATELE CU CARACTER PERSONAL de mai sus: 

 • Desfășurarea activității noastre comerciale;
 • Comunicarea cu dvs.;
 • Marketing și promoții;
 • Particularizare și personalizare;
 • Cercetare și dezvoltare;
 • Sondaje și feedback;
 • Promoții și conținut;
 • Planificarea și gestionarea evenimentelor;
 • Audituri și evaluări;
 • Conformitate și procese juridice;
 • Audit, raportareși alte operațiuni interne; și
 • Asistență generală de afaceri și operațională.

În general, putem divulga Datele cu caracter personal pe care le colectăm pentru a vă furniza Serviciile noastre, pentru a răspunde și a vă onora comenzile și solicitările, conform instrucțiunilor sau consimțămintelor dvs., precum și în scopurile descrise altfel în secțiunea CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE ÎN CADRUL STERICYCLE ȘI CU FURNIZORII NOȘTRI DE SERVICII, AUTORITĂȚILE DE REGLEMENTARE ȘI ALTE TERȚE PĂRȚI de mai sus, inclusiv: 

 • Servicii și asistență
 • Analiză și dezvoltare
 • Marketing, publicitate și managementul campaniilor
 • În sprijinul transferurilor de  afaceri
 • Conformitate, guvernanță și cerințe legale
 • Securitatea și protecția drepturilor

Păstrare

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar sau permis, în baza motivului pentru care le-am obținut (în conformitate cu legislația aplicabilă). Atunci când decidem cât timp să păstrăm datele dvs. cu caracter personal, luăm în considerare dacă ne supunem unor obligații legale (de ex., oricăror legi care ne impun să păstrăm înregistrări pentru o anumită perioadă de timp înainte de a le putea șterge) sau dacă am luat orice poziție legală (de ex., am emis un ordin de prezervare a documentelor sau dacă trebuie să păstrăm informațiile în alt mod). De asemenea, în loc să ștergem datele dvs., le putem anonimiza în conformitate cu CCPA, eliminând detaliile de identificare. Dacă anonimizăm datele, nu vom încerca să le identificăm din nou.

Vânzarea și partajarea datelor cu caracter personal

CCPA definește „vânzarea” ca fiind divulgarea sau punerea la dispoziția unei terțe părți a Datelor cu caracter personal în schimbul unei contraprestații financiare sau de altă natură și „partajarea” ca fiind divulgarea sau punerea la dispoziția unei terțe părți a Datelor cu caracter personal în scopul publicității comportamentale de context încrucișat. Deși nu „vindem” date cu caracter personal către terțe părți în sensul tradițional (de ex., în schimbul unor sume de bani), utilizarea de către noi a modulelor cookie terțe de analiză și publicitate poate fi considerată ca „vânzare” sau „partajare” în temeiul CCPA. Putem „vinde”/ „partaja” următoarele informații cu terțe părți: identificatori și informații despre activitatea pe rețele de internet sau alte rețele electronice către rețele de publicitate terțe, furnizori de servicii de analiză și rețele sociale pentru scopuri de marketing și publicitate. Nu vindem și nu partajăm Date cu caracter personal sensibile și nici nu vindem sau partajăm Date cu caracter personal despre persoane despre care știm că au vârsta sub șaisprezece (16) ani.

B. Drepturile rezidenților din California

CCPA oferă rezidenților din California anumite drepturi cu privire la Datele cu caracter personal. Această secțiune descrie aceste drepturi și modul de exercitare a acestora. Rezidenții statului California pot face solicitări CCPA de până la două ori pe an, sub rezerva anumitor excepții și excluderi. CCPA acordă următoarele drepturi: 

 • Dreptul de a renunța la vânzări și partajare: Aveți dreptul de a renunța la „vânzarea” și „partajarea” Datelor dvs. cu caracter personal, conform definiției acestor termeni în cadrul CCPA, inclusiv prin utilizarea unui semnal privind preferința de a renunța. Deși nu „vindem” Date cu caracter personal în sensul tradițional (adică, pentru o sumă de bani), utilizarea de către noi a modulelor cookie de analiză și publicitate terțe poate fi considerată „vânzare” și „partajare” în conformitate cu CCPA. 

Pentru a vă exercita dreptul de a renunța la „vânzarea” sau „partajarea” Datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să faceți click aici sau să utilizați linkul Nu vinde sau partaja Informațiile mele cu caracter personal din partea de jos a site-ului nostru.

 • Dreptul la ștergere: Sub rezerva anumitor condiții și excepții, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem Datele dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul la corectare: Sub rezerva anumitor condiții și excepții, aveți dreptul de a solicita corectarea inexactităților din datele dvs. cu caracter personal.
 • Dreptul de a ști: În ceea ce privește datele cu caracter personal pe care le-am colectat despre dvs., în ultimele 12 luni, rezidenții statului California au dreptul de a solicita să divulgăm următoarele:
  • Categoriile de date cu caracter personal pe care le-am colectat despre dvs.;
  • Categoriile de surse din care am colectat datele dvs. cu caracter personal;
  • Scopurile profesionale sau comerciale de colectare, vânzare sau partajare a datelor cu caracter personal; 
  • Categoriile de terțe părți cărora le-am divulgat datele dvs. cu caracter personal; și
  • Date cu caracter personal specifice pe care le-am colectat despre dvs.
 • Dreptul la nediscriminare: Aveți dreptul de a nu fi supuși unui tratament discriminatoriu pentru exercitarea drepturilor dvs. în temeiul CCPA. 

Transmiterea solicitărilor CCPA. Rezidenții statului California își pot exercita drepturile CCPA prin următoarele metode: 

Verificare. Înainte de a răspunde solicitării dvs., trebuie mai întâi să vă verificăm identitatea utilizând Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat recent. Trebuie să ne furnizați cel puțin numele complet și adresa de e-mail. Vom lua măsuri pentru a verifica solicitarea dvs. corelând informațiile furnizate de dvs. cu informațiile pe care le avem în evidențele noastre. În unele cazuri, este posibil să solicităm informații suplimentare pentru a vă verifica identitatea sau, dacă este necesar, pentru a vă prelucra solicitarea. Dacă nu reușim să vă verificăm identitatea după o încercare de bună credință, este posibil să respingem solicitarea, iar în acest caz vă vom explica motivele refuzului.

Agenți autorizați. Puteți desemna pe cineva ca agent autorizat pentru a transmite solicitări și a acționa în numele dvs. Agenții autorizați vor trebui să furnizeze dovada autorizării lor în prima lor comunicare cu noi și putem solicita, de asemenea, consumatorului relevant să verifice direct identitatea și autoritatea agentului autorizat. 

Ne rezervăm dreptul de a respinge (1) agenții autorizați care nu au îndeplinit cerințele de mai sus sau (2) solicitările CCPA automate în cazul în care avem motive să credem că securitatea Datelor cu caracter personal ale solicitantului poate fi în pericol.

Drepturile dvs. privind confidențialitatea în conformitate cu Legea privind publicarea din California. Conform legii privind publicarea („Shine the Light”) din California (Codul Civil din California, secțiunea 1798.83), rezidenții din California care furnizează anumite date cu caracter personal au dreptul de a solicita și de a obține de la noi, gratuit, detalii despre informațiile personale (dacă există) pe care le-am partajat cu terții în scopurile de marketing direct ale entității respective. Astfel de solicitări de informații despre orice partajare relevantă de către terți pot fi transmise o dată pe an calendaristic, pentru anul calendaristic anterior. Pentru a trimite o astfel de solicitare privind publicarea, trimiteți-ne un e-mail la adresa DataProtection@Stericycle.com și includeți în solicitare adresa existentă din California și atestarea faptului că sunteți rezident al statului California. 

Modificări aduse prezentei Politici. Politica este valabilă începând cu ultima dată actualizată stabilită mai jos. Putem schimba, actualiza sau modifica prezenta Politică periodic, așadar vă rugăm să vă asigurați că o verificați periodic. Vom publica orice actualizare a acestei Politici aici. Dacă aducem modificări acestei Politici care afectează în mod semnificativ practicile noastre privind utilizarea de către noi a Datelor cu caracter personal pe care le-am colectat anterior de la dvs., vom încerca să vă transmitem o notificare.

Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, ne puteți Contacta utilizând informațiile din secțiunea de mai sus.  

Ultima actualizare: 10 februarie 2023

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU UTILIZATORII DE SERVICII DE DOZIMETRIE

În această secțiune, furnizăm informații suplimentare pentru utilizatorii serviciului de dozimetrie cu privire la modul în care gestionăm informațiile lor cu caracter personal. 

Operatorul: În măsura în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în calitate de operator în legătură cu serviciile noastre de dozimetrie, vă vom furniza o declarație separată de confidențialitate, care indică numele complet al entității Stericycle care controlează prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă vom furniza informațiile de contact specifice pentru responsabilul cu protecția datelor al operatorului. 

Date cu caracter personal prelucrate: categoriile de date cu caracter personal prelucrate în legătură cu serviciile de dozimetrie includ datele de identificare, datele referitoare la caracteristicile dvs. fizice, datele referitoare la angajarea dvs., datele de monitorizare a dozimetriei și datele privind starea de sănătate.

Sursele datelor: în general, datele sunt furnizate către Stericycle de practica, activitatea sau sursa radiologică cu care sunteți asociat, de către angajatorul dvs. sau, dacă este cazul, direct de dvs. 

Scop: prelucrăm aceste date pentru a furniza servicii de asistență tehnică și de consultanță în domeniul protecției radiologice, în măsura în care aceste servicii au impact asupra dvs. De asemenea, prelucrăm datele pentru a ne îndeplini obligațiile de raportare față de autoritățile publice și în temeiul obligațiilor legale aplicabile operatorilor care prestează astfel de servicii. 

Temeiul juridic: prelucrăm datele dvs. pentru a ne conforma obligațiilor legale care îi revin furnizorilor de servicii de dozimetrie și din motive de interes public în domeniul sănătății publice. Stocarea și furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este o cerință legală pe care trebuie să o respectăm și/sau este necesară în interesul public al măsurării radiațiilor. 

Beneficiari: vom divulga datele dvs. autorităților publice responsabile din punct de vedere legal pentru protecția radiologică (sau entităților desemnate de autoritățile publice). Pentru a ne desfășura activitățile, angajăm furnizori de servicii externi, cum ar fi furnizori de servicii de asistență IT și administratori de e-mail. Atunci când prestează astfel de servicii, furnizorii de servicii externi vor avea acces la și vor prelucra datele dvs. cu caracter personal. Solicităm acestor furnizori externi de servicii să implementeze și să aplice măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal. Acești furnizori de servicii au fost de acord cu restricțiile de confidențialitate și cu utilizarea oricăror date cu caracter personal pe care le partajăm cu aceștia sau pe care le colectează în numele nostru exclusiv în scopul de a ne furniza serviciile contractate. 

Perioada de păstrare: Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada strict necesară pentru furnizarea serviciilor de asistență tehnică, consultanță și protecție radiologică, cu excepția cazului în care se aplică alte perioade legale de păstrare.

Drepturi: Drepturile dvs. sunt cele prevăzute în prezenta Declarație. De asemenea, aveți dreptul, în orice moment, să depuneți o plângere la autoritatea locală de supraveghere. 

Informații suplimentare: Pentru mai multe informații despre modul în care prelucrăm și securizam datele cu caracter personal, consultați declarația suplimentară de confidențialitate emisă de furnizorul dvs. de servicii de dozimetrie. 

Ultima actualizare: 8 februarie 2022